سکسی, شاگرد سازمان دیده بان به صورت رایگانداستان سکسی مصور